หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อบรมการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ เน้นการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 2 วัน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน จำนวน 6 รุ่น 5-6,11-12, 14-15, 18-19, 26-27 มีนาคม 2559 และ 2-3 เมษายน 2559 สนใจสอบถามเพจ SUT Melon-เมล่อน มทส. หรือ โทร. 085-015-8132
>> More...
• แผนที่/ข้อมูลการเดินทาง
• ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม

User account

  • warning: Parameter 3 to block_user() expected to be a reference, value given in /var/www/html/csu/drupal/includes/module.inc on line 461.
  • warning: Parameter 3 to comment_user() expected to be a reference, value given in /var/www/html/csu/drupal/includes/module.inc on line 461.
  • warning: Parameter 2 to date_timezone_user() expected to be a reference, value given in /var/www/html/csu/drupal/includes/module.inc on line 461.
  • warning: Parameter 2 to dblog_user() expected to be a reference, value given in /var/www/html/csu/drupal/includes/module.inc on line 461.
  • warning: Parameter 2 to node_user() expected to be a reference, value given in /var/www/html/csu/drupal/includes/module.inc on line 461.
  • warning: Parameter 2 to poll_user() expected to be a reference, value given in /var/www/html/csu/drupal/includes/module.inc on line 461.
  • warning: Parameter 2 to statistics_user() expected to be a reference, value given in /var/www/html/csu/drupal/includes/module.inc on line 461.
  • warning: Parameter 3 to system_user() expected to be a reference, value given in /var/www/html/csu/drupal/includes/module.inc on line 461.
  • warning: Parameter 2 to user_user() expected to be a reference, value given in /var/www/html/csu/drupal/includes/module.inc on line 461.
Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, and underscores.
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
F & P