หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อบรมการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ เน้นการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 2 วัน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน จำนวน 6 รุ่น 5-6,11-12, 14-15, 18-19, 26-27 มีนาคม 2559 และ 2-3 เมษายน 2559 สนใจสอบถามเพจ SUT Melon-เมล่อน มทส. หรือ โทร. 085-015-8132
>> More...
• แผนที่/ข้อมูลการเดินทาง
• ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม

โรงแรม-ที่พัก

โรงแรม

สุรสัมมนาคาร (โรงแรมของมหาวิทยาลัย) 800-1,500 บาท/ห้อง/คืน โทรศัพท์ 0-4422-4880-9

♣ โรงแรมเบส์โฮเต็ล ( 7 กม. จาก มทส.) 500 บาท/ห้อง/คืน โทรศัพท์0-4427-8600-4

♣ โรงแรมออร์คิดส์ (10 กม. จาก มทส.) 500 บาท/ห้อง/คืน โทรศัพท์0-4424-8323-7

โรงแรมสีมาธานี 1,525 บาท/ห้อง/คืน โทรศัพท์0-4421-3100

โรงแรมรายาแกรนด์ 800 บาท/ห้อง/คืน โทรศัพท์0-4435-4354

โรงแรมอื่นๆ

ที่พักราคาประหยัด

♣ 292 อพาร์ทเม้น (หน้ามหาวิทยาลัย) 200 บาท/ห้อง/คืน (พัดลม)โทรศัพท์ 087-255-6365
สุรสวัสดิ์ห้องพักรายวัน ( 1 กม. จากหน้า มทส.) 300 บาท/ห้อง/คืน (แอร์) โทรศัพท์0-4421-6200
ชวนชมอพาร์ทเม้น (15 กม. จาก มทส.) 350 บาท/ห้อง/คืน (แอร์) โทรศัพท์0-4427-8782

F & P