หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อบรมการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ เน้นการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 2 วัน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน จำนวน 6 รุ่น 5-6,11-12, 14-15, 18-19, 26-27 มีนาคม 2559 และ 2-3 เมษายน 2559 สนใจสอบถามเพจ SUT Melon-เมล่อน มทส. หรือ โทร. 085-015-8132
>> More...
• แผนที่/ข้อมูลการเดินทาง
• ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อุทยานผีเสื้อ

ไทยศึกษานิทัศน์

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา

อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี

ประวัติอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (ปราสาทหินพิมาย)

ไทรงาม

มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธวัดบ้านไร่

โบราณสถานเมืองเสมา

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

ฟาร์มโชคชัย

จิมทอมป์สันฟาร์ม

ไร่สุวรรณ : ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.9

สวนสัตว์นครราชสีมา

หาดจอมทอง

หาดชมตะวัน

ลำตะคอง

F & P