หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อบรมการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ เน้นการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 2 วัน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน จำนวน 6 รุ่น 5-6,11-12, 14-15, 18-19, 26-27 มีนาคม 2559 และ 2-3 เมษายน 2559 สนใจสอบถามเพจ SUT Melon-เมล่อน มทส. หรือ โทร. 085-015-8132
>> More...
• แผนที่/ข้อมูลการเดินทาง
• ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม

User account

 • warning: Parameter 3 to block_user() expected to be a reference, value given in /var/www/html/csu/drupal/includes/module.inc on line 461.
 • warning: Parameter 3 to comment_user() expected to be a reference, value given in /var/www/html/csu/drupal/includes/module.inc on line 461.
 • warning: Parameter 2 to date_timezone_user() expected to be a reference, value given in /var/www/html/csu/drupal/includes/module.inc on line 461.
 • warning: Parameter 2 to dblog_user() expected to be a reference, value given in /var/www/html/csu/drupal/includes/module.inc on line 461.
 • warning: Parameter 2 to node_user() expected to be a reference, value given in /var/www/html/csu/drupal/includes/module.inc on line 461.
 • warning: Parameter 2 to poll_user() expected to be a reference, value given in /var/www/html/csu/drupal/includes/module.inc on line 461.
 • warning: Parameter 2 to statistics_user() expected to be a reference, value given in /var/www/html/csu/drupal/includes/module.inc on line 461.
 • warning: Parameter 3 to system_user() expected to be a reference, value given in /var/www/html/csu/drupal/includes/module.inc on line 461.
 • warning: Parameter 2 to user_user() expected to be a reference, value given in /var/www/html/csu/drupal/includes/module.inc on line 461.
 • user warning: Table 'csu.users' doesn't exist query: SELECT * FROM users u WHERE uid = 0 in /var/www/html/csu/drupal/modules/drupal-6.9/modules/user/user.module on line 167.
 • user warning: Table 'csu.users' doesn't exist query: SELECT n.nid, n.type, n.language, n.uid, n.status, n.created, n.changed, n.comment, n.promote, n.moderate, n.sticky, n.tnid, n.translate, r.vid, r.uid AS revision_uid, r.title, r.body, r.teaser, r.log, r.timestamp AS revision_timestamp, r.format, u.name, u.picture, u.data FROM node n INNER JOIN users u ON u.uid = n.uid INNER JOIN node_revisions r ON r.vid = n.vid WHERE n.type = 'poll' AND n.created = '1338495301' AND n.status = '1' in /var/www/html/csu/drupal/modules/drupal-6.9/modules/node/node.module on line 749.
Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, and underscores.
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
F & P