หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อบรมการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ เน้นการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 2 วัน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน จำนวน 6 รุ่น 5-6,11-12, 14-15, 18-19, 26-27 มีนาคม 2559 และ 2-3 เมษายน 2559 สนใจสอบถามเพจ SUT Melon-เมล่อน มทส. หรือ โทร. 085-015-8132
>> More...
• แผนที่/ข้อมูลการเดินทาง
• ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์
คณบดี
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
หัวหน้าสถานวิจัย
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน
ดวงใจ จำจิตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0-4422-4964
E-mail: jumjid@sut.ac.th
AttachmentSize
duangjai.jpg33.48 KB
suwayd.jpg16.66 KB
neung.jpg4.43 KB
F & P