หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อบรมการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ เน้นการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 2 วัน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน จำนวน 6 รุ่น 5-6,11-12, 14-15, 18-19, 26-27 มีนาคม 2559 และ 2-3 เมษายน 2559 สนใจสอบถามเพจ SUT Melon-เมล่อน มทส. หรือ โทร. 085-015-8132
>> More...
• แผนที่/ข้อมูลการเดินทาง
• ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม

  • user warning: Table 'csu.users' doesn't exist query: SELECT n.nid, n.type, n.language, n.uid, n.status, n.created, n.changed, n.comment, n.promote, n.moderate, n.sticky, n.tnid, n.translate, r.vid, r.uid AS revision_uid, r.title, r.body, r.teaser, r.log, r.timestamp AS revision_timestamp, r.format, u.name, u.picture, u.data FROM node n INNER JOIN users u ON u.uid = n.uid INNER JOIN node_revisions r ON r.vid = n.vid WHERE n.nid = 87 in /var/www/html/csu/drupal/modules/drupal-6.9/modules/node/node.module on line 749.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/csu/drupal/modules/cck/content.module on line 1333.
  • user warning: Table 'csu.users' doesn't exist query: SELECT n.nid, n.type, n.language, n.uid, n.status, n.created, n.changed, n.comment, n.promote, n.moderate, n.sticky, n.tnid, n.translate, r.vid, r.uid AS revision_uid, r.title, r.body, r.teaser, r.log, r.timestamp AS revision_timestamp, r.format, u.name, u.picture, u.data FROM node n INNER JOIN users u ON u.uid = n.uid INNER JOIN node_revisions r ON r.vid = n.vid WHERE n.nid = 57 in /var/www/html/csu/drupal/modules/drupal-6.9/modules/node/node.module on line 749.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/csu/drupal/modules/cck/content.module on line 1333.
  • user warning: Table 'csu.users' doesn't exist query: SELECT * FROM users u WHERE uid = 0 in /var/www/html/csu/drupal/modules/drupal-6.9/modules/user/user.module on line 167.
  • user warning: Table 'csu.users' doesn't exist query: SELECT n.nid, n.type, n.language, n.uid, n.status, n.created, n.changed, n.comment, n.promote, n.moderate, n.sticky, n.tnid, n.translate, r.vid, r.uid AS revision_uid, r.title, r.body, r.teaser, r.log, r.timestamp AS revision_timestamp, r.format, u.name, u.picture, u.data FROM node n INNER JOIN users u ON u.uid = n.uid INNER JOIN node_revisions r ON r.vid = n.vid WHERE n.type = 'poll' AND n.created = '1338495301' AND n.status = '1' in /var/www/html/csu/drupal/modules/drupal-6.9/modules/node/node.module on line 749.

n/a

n/a
F & P