หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อบรมการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ เน้นการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 2 วัน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน จำนวน 6 รุ่น 5-6,11-12, 14-15, 18-19, 26-27 มีนาคม 2559 และ 2-3 เมษายน 2559 สนใจสอบถามเพจ SUT Melon-เมล่อน มทส. หรือ โทร. 085-015-8132
>> More...
• แผนที่/ข้อมูลการเดินทาง
• ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม

อบรมการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรและผู้สนใจ (ภาพกิจกรรม)

งานบริการวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด เป็นวิทยากรบรรยายการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์

AttachmentSize
1439012727024.jpg495.01 KB
1439012726057.jpg549.22 KB
1439012730208.jpg608.61 KB
1439012757020.jpg524.79 KB
1439012758209.jpg566.57 KB
1439012765840.jpg910.4 KB
1439012766944.jpg847.13 KB
1439012776839.jpg883.73 KB
1439012777809.jpg628.7 KB
1439012783831.jpg788.58 KB
1439012784774.jpg949.4 KB
F & P