หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อบรมการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ เน้นการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 2 วัน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน จำนวน 6 รุ่น 5-6,11-12, 14-15, 18-19, 26-27 มีนาคม 2559 และ 2-3 เมษายน 2559 สนใจสอบถามเพจ SUT Melon-เมล่อน มทส. หรือ โทร. 085-015-8132
>> More...
• แผนที่/ข้อมูลการเดินทาง
• ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม

อบรมการเลี้ยงไก่โคราชเพื่ออาชีพวิสาหกิจชุมชน ณ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

จัดอบรมให้แก่ผู้เลี้ยงรายใหม่ พร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรือนเลี้ยงไก่โคราชของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558

AttachmentSize
1.JPG710.26 KB
2.JPG815.84 KB
3.JPG977.57 KB
4.JPG977.15 KB
F & P