หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อุทยานผีเสื้อ

ไทยศึกษานิทัศน์

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา

อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี

ประวัติอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (ปราสาทหินพิมาย)

ไทรงาม

มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธวัดบ้านไร่

โบราณสถานเมืองเสมา

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

ฟาร์มโชคชัย

จิมทอมป์สันฟาร์ม

ไร่สุวรรณ : ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.9

สวนสัตว์นครราชสีมา

หาดจอมทอง

หาดชมตะวัน

ลำตะคอง

F & P